Vi vil lave sommerlejr, livets højskole, demonstrations jordbrug, vækstcenter, sundheds- hospital, fristed, selvforsyning, kultur med fokus på natur, økologi, sundhed, fællesskab og åndelig-spirituel visdom – og være med til at skabe flere andre tilsvarende initiativer.

Vil du på vores email liste?

Din email adresse:

                                               

 Skriv til gro@gro-naturlig.dk, hvis du vil spørge om noget,
eller du har nogle idéer eller forslag.

 

Hvad vil vi?
Vi starter med en økologisk sommerlejr. Her gør vi noget af det, som vi gerne vil gøre langt mere konsekvent på lang sigt: Stå af ræset. Ud af samfundets hamsterhjul. Leve det gode liv. Gå i dybden af vores bevidsthed. Skabe udvikling og forvandling. Leve i harmoni med naturen. Lejren skal give psykisk og energimæssigt overskud til enhver deltager. Og så skal den give økonomisk overskud til at fremme vores langsigtede projekt: at skabe et fristed, et demonstrationsjordbrug, et kursuscenter, livets højskole, helsecenter mm. Vi har valgt, at det fremtidige sted skal hedde Gro.

Det skal være en selvejende institution. Al materiel og alt overskud fra sommerlejren går til Gro. Og vi er nogle, der arbejder på at skaffe mere materiel og flere penge til Gro. Vi vil også lave crowdfunding, så andre kan købe folkeaktier til projektet. Alt er gaver til projektet. På Gro vil vi fortsætte med at lave sommerlejre, men også lave meget andet. I takt med at Gro får en stabil økonomi, vil vi gerne være med til at finansiere andre tilsvarende projekter rundt om i Danmark og verden.

Vi har ikke et ”vestligt” demokrati, hvor flertallet har ret og hersker over andre. Vi har et ”personligt” demokrati, hvor enhver følger sin vilje, lyst og forstand – og hvor vi koordinerer os med hinanden. Hvis du vil flytte ind på Gro som medarbejder, lærer, assistent, landmand, gartner, keramiker eller andet, starter det med, at du deltager i det, som der foregår. Hvis du efter et års tids stadig er aktiv, overgår du til at være fast beboer med arbejde på Gro. Vedtægterne bliver sådan, at det i praksis er umuligt at smide nogle faste beboere ud, så længe de også arbejder på Gro. Og hvad de laver, bliver deres eget valg. Vi vil gerne lave gæstehus, sovesale, gæsteværelser, weekend-kurser, ugekurser, månedskurser, halvårskurser, flerårskurser, individuelt tilrettelagt kurser osv.

Princippet er, at man kommer, når man kommer – og er her, når man er her. Hvis en kvinde skal føde, kan hun komme og føde sit barn og være her, indtil hun finder ud af, hvad der så skal ske. Hvis nogen får kræft, kan de komme og være her, indtil deres kræft er forsvundet, og de så finder ud af, hvad der skal ske. Hvis nogen er blevet fyret, mistet familie og bolig, kan de komme og deltage i det, som foregår. En enlig mor med 3 børn kan komme en weekend - uden at slæbe en masse med. Vi har både værelse og senge, dyner og sengetøj, skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser. Og der er aktiviteter for både hende og børnene. Alt dette er begrænset af vores kapacitet. Og derfor vil vi arbejde for at skabe mange tilsvarende centre.

Vi er specielt interesseret i, at mennesker kommer for at forvandle deres liv til noget naturligt og oprindeligt. Vi er inspireret af al den viden og erfaring, som er skabt i alle verdens kulturer. Og vi ser os selv i evolutionens lys, hvor vi dagligt er med til at skabe fremtiden for vores klode, menneskeheden og alt andet liv. Vi er ydmyge, ganske almindelige mennesker med fejl og mangler, med sygdomme og psykiske problemer. Ofte begår vi dumheder. Men vi kan grine ad os selv og tilgive hinanden. Vi inviterer alle – uanset baggrund, fysiske, psykiske, mentale og sociale problemer. Hvis nogen ønsker at komme her, ser vi det som vores vigtigste opgave at hjælpe dem til det.

Vi er en lille gruppe igangsættere med stor viden og erfaring vedrørende natur, økologi, sundhed, terapi, spiritualitet, åndelighed, healing mm. Vi vil føre an i praktisk arbejde, kurser mm. Men vi vil give rum og tid til, at andre kan bruge Gro lige så meget som os selv. Og så vil vi synge, danse, spille musik, lege og have det sjovt.

Gro demonstrationsjordbrug og kursuscenter
Vi vil købe et landbrug – sandsynligvis på Sjælland, Lolland, Falster eller Møn. Det skal være på mindst 2-3 hektar, men gerne større. Hvis det ikke ligger op af en skov, skal området gerne være større, så vi kan plante skov. Vi vil grave en badesø – på måske diameter 15 meter og 7 meter dyb – og med en kanal, der bugter sig fra og til søen, så man kan svømme eller ro rundt. Hele området skal inddeles i mindre områder adskilt af alle slags gamle danske træer og buske – og der skal være stier, borde og bænke, blomsterbede, små pavilloner mm.

Fra starten skal vi have tilladelse til at opføre en højskole, bygget af egne producerede materialer - og bygget af lærere og elever samt faglige instruktører. Det skal ende som en lille landsby. Vi skal have et markstykke med piletræer til bærende rafter og grene til mure og tage. Vi skal have et markstykke med andre piletræer og buske til grene til tagkonstruktioner. Vi skal have et markstykke med langstrået rug til stråtag. Og vi skal have et markstykke med hamp, der skal knuses og blandes med kalk, hvorefter det skal bruges til mure og vægge, der i sig selv er varmeisolerende. Det første år bygger vi 1-2 huse. Og hvert år laver vi byggekurser, hvor vi bygger flere huse. Alle husene må gerne være forskellige i form og konstruktioner. Alt skal videofilmes og bruges til undervisning. Vi vil gerne demonstrere, hvordan man kan bygge et hus, uden at det koster andet end ens egen arbejdskraft. Vi har selv erfaring i at bygge sådanne huse – og samarbejder med alle andre, der også gør det.

Vi vil lave en stor produktion af fødevarer, så vi primært er selvforsynende til fastboende, kursister og gæster, men også har lidt at sælge af til lokalområdet. Vi har stor viden og praktisk erfaring i økologisk dyrkning, biodynamisk dyrkning, organisk-biologisk dyrkning, naturlig dyrkning og permakultur. Nogle af os har i 70-80’erne lavet fødevarer, hvor folk blev raske af at spise dem. De indeholdt mere olie, sukkerstof, aroma osv. Astma, allergi, sukkersyge og mange andre sygdomme forsvandt fuldstændigt, hvis man havde spist vore fødevarer et par dage. Sådanne fødevarer vil vi producere igen. Det kræver, at den levende jord genopbygges. Ingen tunge maskiner. Masser af bakterier i jorden. Meget håndarbejde. Altid noget, der skal laves. Ingen stress, men kroppe der bliver stærke og sunde.

Vi vil ikke spekulere i at producere kød. Men vi vil have et dyrehold, og fordi de formerer sig – og vi ikke har rovdyr til at holde bestanden nede, vil vi slagte dyr, så vi får kød og skind. Vi vil også have et naturligt antal køer og høns, så vi får mælkeprodukter og æg. Vi vil gerne have en fælles stald, hvor dyrene frit kan gå ind og ud. Når de skal tisse og lave lort, går de ud. Og inde har hver dyreart deres eget område, hvor de sover. En eller flere hunde sørger for at holde ræve væk om natten. Dyr forstår sig kun på ét hierarki. Derfor er der ingen ”private” dyr. Alle er med i én fælles flok. Alle mennesker – inklusive babyer – er over dyrene i hierarkiet. Og der er altid én dyrepasser, som alle dyrene anser som anfører. Sådan en erfaren dyrepasser har vi. Vi vil have heste, køer, grise, får, geder, høns, ænder, gæs og kaniner. Køerne skal være små Jerseyer uden horn. Gerne et par Nordbagger heste som trækdyr til vogne og landbrugsredskaber – og nogle New Forest heste til børn og unge. Alle dyr skal opdrages til at være børnevenlige, så man kan gå og klappe dem. Vi skal have en ridebane, springbane, slalombane for heste – og en springbane for kaniner til de små børn. Inden for hver dyreart skal vi kun have 3-4 dyr og deres unger.

Vi skal sørge for stor biodiversitet, så fugle, insekter, krybdyr, padder, pindsvin, harer m.fl. har steder, hvor de kan være. Tilsvarende skal vi sørge for steder, hvor vilde planter kan gro. Vi skal have bistader, så bierne kan bestøve planterne – og vi kan få honning. Men også have bosteder for vilde bier. Vi vil have et værksted, hvor der kan spindes garn, laves uldtråde, væves, sys, filtes, repareres tøj mm. Der skal være et bytte depot, hvor man afleverer noget tøj og sko - og tager noget andet. Der skal være vaskeri, så der altid er rent sengetøj, håndklæder, viskestykker, karklude og tøj. Vi vil gerne have et keramikværksted, træ- og metalværksted, malerværksted, galleri osv. Vi vil gerne have et lille mølleri, mosteri, mejeri osv. Så skal vi have værelser, sovesale, toiletter, undervisningslokaler, grupperum, spisesal, musik øvelokale, danse hal, boliger for fastboende osv.

Gro skal være et fristed. Ligesom på økologisk sommerlejr, handler det om at stå af ræset. Ud af samfundets hamsterhjul. Leve det gode liv. Gå i dybden af vores bevidsthed. Skabe udvikling og forvandling. Leve i harmoni med naturen. Vi skal være et kursuscenter, livets højskole, helsecenter mm. Spirituel og åndelig indsigt, åbenhed og ærlighed, tilgivelse og omsorg samt praktisk hjælp til omlægning af ens liv skal være i højsædet.

Vi går ind for at leve på en oprindelig og naturlig måde. Vi har en minimalistisk livsstil. Parforhold er en del af et større fællesskab. Alle aktiviteter foregår i fællesskabets regi. Vi gør det, vi snakker om. Og vi snakker om det, vi gør. Vi er både dyriske og forstandige. Vi har fokus vilje og lyst. Og vi lader os styre af både følelser og spirituelle/åndelige kræfter. Vi har drømme og visioner. Men vi tager afsæt i erfaringer – både andres og egne. Vi dyrker læring, udvikling og forvandling. Og vi værdsætter menneskers forskellighed – både når der drejer sig om psykosocial adfærd og valg af arbejdsindsats.

Det skal være billigt at komme på Gro. Betaling for ophold skal afhænge af ens indkomst. De fleste lærere og instruktører får kun kost og logi. Udefra kommende kursusholdere kan få dækket udgifter til transport og materialer. De fastboende med arbejde på Gro får en opsparing, så de for eksempel kan sende deres børn på efterskole eller spare op til et eller andet. Når der laves arrangementer for egnens beboere eller udveksles produkter, følger man de økonomiske normer, der er lokalt.

Lokalt, nationalt og globalt engagement
Gro skal fungere som et hjerte, der pumper liv i lokalområdet. Der skal skabes produktions-samarbejde med arbejdsdeling, bytteøkonomi, socialt og kulturelt fællesskab, kommunikation med omverden osv. For eksempel kan vi udleje transport køretøjer. Det kan være en stor ladcykel med knallertmotor. Det kan også være en kassebil. Og en trailer. Så kan det være en minibus med anhængertræk. Og en stor bus beregnet til børnehaver og plejehjem, men hvor vi også kan fragte folk til og fra sommerlejren.

Vi vil gerne have et landsdækkende samarbejde, så folk kan komme rundt og se, arbejde samt lære noget. Det kan indebære en kombination af vandrehjem og pensionat for omrejsende lærlinge, der vil have en uddannelse i praktisk græsrodsarbejde.

Internet- og mobiltelefonforbindelse i ulandene er meget langsom, så der kun kan sendes lyd og maksimalt 1 billede i minuttet. Vi vil gerne deltage i et globalt samarbejde med at lave videofilm, der kan lagres på små mobile harddiske, og hvor NGO’er i ulandene kan lave lydspor med det lokale sprog, så folk kan se og høre, hvad der foregår i verden.

Hvad kan du gøre?
Vi håber, at rigtig mange vil være med til at skabe Gro – og at vi bagefter kan skabe flere tilsvarende steder. Vi beder dig deltage på vores Økologiske Sommerlejr. Og vi beder dig købe en folkeaktie. Du får en folkeaktie, når du indsætter et gavebeløb på vores konto i Merkur Bank reg. nr. 8401 konto 1290933. Samtidig sender du en mail til gro@gro-naturlig.dk med navn, adresse, email og dit støttebeløb. Så får du en mail tilbage vedhæftet en folkeaktie påtrykt dit støttebeløb. På Gro’s hjemmeside er der navne på alle, der har støttet (uden at man kan se beløbets størrelse). Hver krone tæller. Send gerne et stort beløb. Eller send flere gange. Du kan også lave en aftale med din bank om en fast månedlig overførsel. Tænk på os, hvis du har en opsparing, som du ikke ved, hvad du skal bruge til. Eller tænk på os, når du laver dit testamente. Og husk at invitere dine venner med på Økologisk Sommerlejr.